Håndtering og behandling av farlig avfall og forurensede masser

Vi sørger for at avfallet får korrekt behandling

ScanWaste AS tilbyr konkurransedyktige behandlingsløsninger og rådgivning innen håndtering av farlig avfall og forurensede masser, med fokus på den sirkulære økonomi.

Kontakt oss

Trygg håndtering av farlig avfall

akutt og på lengre sikt

ScanWaste AS kan ivareta kundenes behov for langsiktige løsninger. Vi tilbyr også løsninger for akutte situasjoner hvor avfall må håndteres raskt. Vi er en fleksibel organisasjon som opererer over hele Europa på døgnkontinuerlig basis. Vi sørger for behandling av de fleste typer farlig avfall og forurensede masser, inkludert:

  • Kvikksølvavfall

  • Giftige og ukjente gasser på ukurante flasker

  • Eksplosiver

  • Organisk og uorganisk farlig avfall

  • Forurensede masser

Be om pristilbud

En trygg partner med fokus på anerkjente og konkurransedyktige behandlingsløsninger

ScanWaste AS ble etablert i 2004. Vi er en virksomhet med et bredt internasjonalt nettverk som gjennom våre samarbeidspartnere tilbyr håndtering og behandling av farlig avfall og forurensede masser. 

ScanWaste AS er medlem av Norsk Forening for Farlig Avfall

Har du et avfallsproblem som må løses eller ønsker du å sikre beste pris og betingelser?

Kontakt ScanWaste i dag for å finne ut hvordan vi kan bistå!

ScanWaste AS

Leif Weldings vei 8,
3208 Sandefjord

hCaptcha